Odpowiedzi

2009-11-16T20:59:58+01:00
1.Pierwszy, regularny tygodnik polski wydawany w drukarni królewskiej w latach 1765-1785 stworzony dzięki Ignace,u Krasickiemu i Franciszkowi Bohomolcowi z pomocą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
2 Zwołany w 1765r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Warszawski zespół aktorów. Obecnie ma status I sceny dramatycznej w naszej Ojczyźnie i zrzesza tylko najlepszych ludzi teatru i reżyserów w kraju.
3 Założona 15 marca 1765r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego warszawska placówka, mająca na celu przygotowanie młodzieży do służby wojskowej. Mentorami byli profesorowie humanistycznych nauk oraz oficerowie zajmujący się przedmiotami o charakterze wojennym. Znana też pod nazwą "Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów"
3 Cotygodniowe zebrania zwoływane od 1770r przez króla Augusta Poniatowskiego dla uczonych polskich. najczęściej odbywały się w Zamku Królewskim lub przy ciepłej pogodzie w Łazienkach. Za pierwowzór miały "paryskie salony literackie". Na spotkaniach omawiano przez 3-4 godziny słynne utwory literackie, dzieła sztuki oraz debatowano o nauce. Trwały regularnie do mniej więcej 1777r.
1 1 1