Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T20:27:06+01:00
M = 60kg
h = 15m
t = 20s
P = W/t = (F*r)/t = (mg * h)/t = 450 Watów
W = (F*r) = 9kJ
2 3 2
2009-11-16T20:33:23+01:00
M=60kg
h=15m
t-20s
g=10m/s²

W=? W- praca
P=? P- moc

W=F x h
F=m x g
W=m x g x h
W=60kg x 10m/s² x 15m
W=9000J J- dżul ponieważ kg x m/s²=N- niuton
N x m= J- dżul

P=W/t
P=9000J / 20s
P=450w- wat ponieważ J/s=w- wat
1 5 1
2009-11-16T23:25:07+01:00
M=60kg
h=15m
t=20s

W=?
P=?

W=F*h, bo h to przebyta droga
F=ma, przyspieszeniem działającym na ciało jest przyspieszenie ziemskie, czyli g, więc
F=mg
F=60*9,8
F=588N
W=588*15
W=8820J

P=W/t
P=8820/20
P=441W