Przetłumacz polecenia:

1. Read the sentences and match the underlined words with their explanations (a)-(x). Write the letter in the box next to sentence. Think of the Polish equivalents of the underlined words.

2. Find in the text as many words associated with Hallowe'en as you can. Write them in the box below and compare your list with your partner.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:32:13+01:00
1. Przeczytaj zdania i dopasuj podkreślone słowa z ich wyjaśnień (a) - (x). Napisz list, w polu obok. Pomyśl o polskich odpowiednikach.Podkreśl słowa. 2. Znajdź w tekście jak najwięcej słów związanych z Halloween.Napisz je w polu poniżej i porównaj listy ze swoim partnerem.
2009-11-16T20:36:56+01:00
1)Przeczytaj zdania i dopasuj podkreślone słowa z ich wyjaśnień (a) - (x). Napisz list, w polu obok zdanie. Pomyśl o polskich odpowiedników podkreślone słowa.


2) Znajdź w tekście jak najwięcej słów związanych z Halloween, jak możesz. Napisz je w polu poniżej i porównać listy ze swoim kolega.