Skrzyżowane ze sobą świnki morskie o czarnej krótkiej sierści. otrzymano potomstwo o sierści: czarnej krótkiej-250, czarnej długiej-87, białej krótkiej-82, białej długiej-24.
a)podaj, które allele są dominujące, a które recesywne. oznacz je symbolami
b)określ genotypy rodziców
c)wykonaj schematyczny rysunek przedstawiający rozmieszczenie alleli barwy i długości sierści na chromosomach w komórce diploidalnej.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:15:30+01:00
Rozwiązanie w załączniku. jakby były jakieś pytanka proszę pisać!!!
3 5 3