Pocisk o masie 30 g uderza z prędkością 500m/s w worek z piaskiem o grubości 0,3m i wylatuje dalej z prędkością 100 m/s. Oblicz czas przelotu pocisku przez piasek w worku oraz średni opórpiasku działający na pocisk w czasie przelotu pocisku.
ODP: t=0,01 s
F=12kN

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:39:00+01:00
M = 0,03 [kg]
V₁= 500 [m/s]
V₂ = 100 [m/s]
S = 0,3 [m]

S = V₁t - ½at²
(V₁ - V₂)/t = a

S = V₁t - ½(V₁-V₂)t
S = t (V₁ - ½(V₁-V₂))
t = S / (V₁ - ½(V₁-V₂))
ODP1: t = 0,3 / (500 - 0,5*400) = 0,3 / 300 = 0,001 [s]

a = (V₁ - V₂)/t
F = m * a
F = m * (V₁ - V₂)/t
ODP2: F = 0,03 * 400 / 0,001 = 12 [kN]
1 5 1