(zadanie 7 ze strony 38 ćwiczenie Nowej Ery)

Napisz równania reakcji. Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami.
1. C2H6 + B ---> D + H2O
2. A + B ---> H2O
3. C3H4 + B ---> H2O + C
4. A + C3H4 ---> C
5. Br2 + C ---> C3H6Br2
6. C + B ---> D
7. C4H8 + B ---> H2O + CO

A-...........
B-...........
C-...........
D-...........

2

Odpowiedzi

2009-11-16T20:52:00+01:00
1. C2H6 + B ---> D + H2O
2. A + B ---> H2O
3. C3H4 + B ---> H2O + C
4. A + C3H4 ---> C
5. Br2 + C ---> C3H6Br2
6. C + B ---> D
7. C4H8 + B ---> H2O + CO

A-H2 wodór cząsteczkowy
B- O2 tlen cząsteczkowy
C- C3H6 propen
D- CO2 dwutlenek węgla
nie jestem pewna tego zadania, ale mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam

2C2H6+7O2--> 4CO2+6H2O
2H2+O2-->2H2O
C3H4+O2--> 2H2O+3C
Br2+C3H6-->C3H6Br2
C+O2-->CO2
C4H8+4O2-->4H2O+4CO
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:52:31+01:00
A- wodór (H₂)
B- tlen (O₂)
C- propen (C₃H₆)
D- dwutlenek węgla (CO₂)

1. 2 C₂H₆ + 7 O₂ ---> 4 CO₂ + 6 H₂O
2. 2 H₂ + O₂ ---> H₂O
3. C₃H₄ + O₂ ---> 2 H₂O + 3 C
4. H₂ + C₃H₄ ---> C₃H₆
5. Br₂ + C₃H₆ ---> C₃H₆Br₂
6. C + O₂ ---> CO₂
7. C₄H₈ + 4 O₂ ---> 4 H₂O + 4 CO
1 5 1