Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T20:47:15+01:00
To chyba tak.

1.) Ewangelia św. Marka rozdział 3, akapit 1
2.) Ewangelia św. Jana rozdział 1, akapit 14
3.) Księga Wyjścia rozdział 22
4.) Księga rodzaju rozdział 3, akapit od 1 do 2
5.) Księga powtórzonego prawa rozdz. 8 akapit od 4 do 7
6.) Księga Machabejska rodz. 2 a. 3 do 5
7.) Ewangelia św. Łukasza rozdz. 3 a.23-25
8.) to nie wiem ;p
9.) Księga Jonasza r.12, a.2-5
10.) 1 List do Koryntian
11.) 2 List do Tesalniczan

+

12.) Ewangelia wg. św. Mateusza
13.) Księga Koheleta
14.) Księga Mądrości
15.) Księga Hioba
16.) List do Rzymian


Pozdrawiam! :)