Epizody z życia Marcina Borowicz (książka S.Żeromskiego ''Syzyfowe prace'')
- pierwsze trudy nauki
- pierwsze egzaminy
-pierwsza stancja
napiszcie po pare linijek na każdu podpunkt. opisz jak to wyglądało, napisz nauczycieli, właścicioela stancji itp. mam sie tego nauczyć ustnie opowiadac :(

1

Odpowiedzi

2009-05-10T14:00:12+02:00
-W wieku 8 lat został oddany do szkoły w Owczarach, prowadzonej Ferdynanda Wiechowskiego . Był przerażony otoczeniem oraz bardzo tęsknił za domem. Po kilku miesiącach zdał egzamin do klasy gimnazjalnej, która znajdowała się w Klerykowie, prowadził ją pan Sztettera. Po krótkim czasie zmarła mu matka. Później dołączył do teatru szkolnego, w którym była pokazywana sztuka rosyjska .Doprowadziło to do tego,że uważał Polskę za mało ważny kraj. Na lekcji polskiego odnowił swój patriotyzm.