Zad1.Stany Zjednoczone Ameryki są największą potęgą gospodarczą na świecie . Obecnie wytwarzają 26,4% światowego produktu brutto.
a)Jakie czynniki geograficzne stały się podstawą gospodarczego rozwoju kraju?
b)Jakie czynniki społeczne sprzyjają ciągłemu rozwojowi gospodarczemu tego państwa?

zad2.Przedstaw krówką historię tworzenia się największego imigranckiego społeczeństwa na świecie. Wskaż, skąd wywodzą się główne grupy ludności Stanów Zjednoczonych Ameryki. Opisz obecną strukturę etyczną ludności tego państwa.

zad3.Wyjaśnij jakie czynniki umożliwiają uzyskanie w Stanach Zjednoczonych wielkich nadwyżek żywności w rolnictwie, mimo że w tym sektorze gospodarki zatrudnienie wynosi tylko 2,4% ogółu pracujących .

(bardzo ważne)

1

Odpowiedzi

2009-11-17T08:12:07+01:00
To jest z cw Planeta Nowa 2 ??? podaj strone to zrobie ;))