Wykonaj polecenia.
a)Podkreśl wzory tlenków kawsowych i napisz równania ich reakcji z wodą
SO2, BaO,Fe2o3,CO2,K2O,N2O5, ZnO ,P4O10, CuO
B)NPISZ RÓWNANIA REAKCJI DYSOCJACJI PRODUKTÓW REAKCJI ZAPISANYCH W PUNKCIE A)
c)Podkreśl wzory kwasów,które nie mają tlenków kwasowych, i wyjaśnij ,dlaczego.
HCL,HNO3,H3PO3,HBr,H4P2O7,HI,K2CO3,H2SO4,H2S.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T20:44:17+01:00
A) Tlenki kwasowe: SO₂, CO₂, N₂O₅, P₄O₁₀

SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
CO₂ + H₂O -> H₂CO₃
N₂O₅ + H₂O -> 2 HNO₃
P₄O₁₀ + 6 H₂O -> 4 H₃PO₄

b)
H₂SO3 -> 2 H⁺ + SO₃⁻²
H₂CO3 -> 2 H⁺ + CO₃⁻²
HNO₃ -> H⁺ + NO₃-
H₃PO₄ -> 3 H⁺ + PO₄⁻³

c) HCl, HBr, HI, H₂S
Te kwasy nie mają tlenków kwasowych, bo w ich budowie nie występuje tlen.
7 4 7