1.Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 4,5 cm.Oblicz długość promienia koła opisanego na tym trójkącie.Oblicz długosć promienia koła wpisanego w ten trójkąt.
2.Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku 4 cm.
3.W koło o obwodzie 6π cm wpisano trójkąt foremny.Jaką długość ma wysokość tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T10:12:07+01:00
. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 4,5 cm . Oblicz długość promienia koła opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość promienia koła wpisanego w ten trójkąt

R-długość promienia koła opisanego na tym trójkącie
r-długość promienia koła wpisanego w ten trójkąt
h=4,5cm=9/2cm
R=2/3h
R=2/3*9/2=3cm
r=1/3h
r=1/3*9/2=9/6=3/2cn=1,5cm

2. Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku 4 cm.
P=6*Ptrójkąta RÓWNOBOCZNEGO
P=6* (a²√3):4
P=6*(4²√3):4
P=24√3cm²

3. W koło o obwodzie 6 π cm wpisano trójkąt foremny.Jaką długość ma wysokość tego trójkąta ?

R-długość promienia koła opisanego na tym trójkącie
Ob=2πR
6π=2πR
R=3cm
R=2/3h
h=3/2R
h=3/2*3=9/2=4,5cm