Odpowiedzi

2009-11-16T20:49:17+01:00
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa i kieruje jego wykonaniem,
6) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
7) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami t organizacjami międzynarodowymi,
8) zawiera umowy międzynarodowe,

9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju.

a dokładniej na tej stronce ;)) ---> http://www.sciaga.pl/tekst/14258-15-rada_ministrow