Potrzebne na już!!!! zad.6 z okrągłego obrusa o średnicy 2m mama Jadzi chce zrobić kwadratowy obrus o boku 140cm.czy to będzie możliwe.jeśli kwadratowy obrus ma być z jednego kawałka materiału?
zad7
drabina malarska ma 1,8m długości.maksymalny rozstaw jest równy 1,6m.oblicz jaką minimalną wysokość ma drabina po rozstawieniu.
rys w załączniku;)
zad8z lotniska wystartoały dwa samoloty;jeden w poł.z prędkością860km/h a drugi na zach.z prędkością 700km/h.oblicz w jakiej odległości od siebie będą te samoloty po upływie 1,5godz. lotu.
zad9 schody prowadzące na półpiętro w bloku tomka mają 8 stopni.każdy stopiń ma 18cm wysokości i 30cm szerokości.oblicz długość barierki wzdłuż tych schodów.
zad12oblicz długość średnicy okręgu opisanego na trójkącie o bokach 4,5cm,6cm,7,5cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:00:28+01:00
6. srednica to bedzie przekatna obrusu wiec d.
d= a√2
a=200/√2
a=100*√2
a≈141cm.

odp. tak. starczy.

7.z pitagorasa.
1,8m to c
0,8m to b (potrzebuje tylko polowy rozstawienia aby powstal trojkat prostokatny)

a to a ;)

a² + b² = c²
a²= 2,6
a≈ 1,61 cm.

8. 1 - 860km/h
2 - 700km/h

1 po 1,5 h --> 860 + 430 = 1290km
2 po 1,5h --> 700 + 350 = 1050km

roznica --> 1290 - 1050 = 240km

9. x - barierka
x = 8*c

a=18cm
b=30cm

18² + 30² = c²
c=6√34cm

x = 54√34cm ≠ 314,87 cm
2009-11-16T21:22:52+01:00
6.
2m - średnica obrusa
140cm = 1.4m - bok kwadratu
Aby dało się wyciąć kwadrat jego przekątna może mieć maksymalną długość średnicy koła
d = a √2 = 1.4 √2 = około 1.98m
1.98m < 2m
Odp. Wycięcie takiego obrusu jest możliwe.

7.
1/2 podstawy = 1.6/2 = 0.8 = a- przyprostokątna trójkąta prostokątnego
1.8m = c - przeciwprostokątna
b - przyprostokątna trójkąta prostokątnego będąca wysokością
c² = a² + b²
1.8² = 0.8² + b²
b² = 1.8² - 0.8²
b² = 3.24 - 0.64
b² = 2.6
b = √2.6
Odp. Minimalna wysokość drabiny po rozstawieniu wynosi √2.6

8.
860km/h * 1.5h = 1290km - odległość 1. samolotu od punktu startu = przyprostokątna = a
700km/h *1.5h = 1050km - odległość 2. samolotu od punktu startu = przyprostokątna = b
c - odległość między samolotami = przeciwprostokątna
c² = a² + b²
c² = 1290² + 1050²
c² = 1664100 + 1102500
c² = 2766600
c = √2766600 = nie wiem ile, nie mam tej funkcji w kalkulatorze

9.
18cm - wysokość stopnia - a
30cm - szerokość stopnia - b
c - przekątna stopnia - dł. barierki przy 1 stopniu
c² = a² + b²
c² = 18² + 30²
c² = 324 + 900
c² = 1224 cm
c = √1224 = ileś
ileś * 8 (ilość stopni) = dł. barierki

12. nie wiem