Odpowiedzi

2009-11-16T20:50:27+01:00
Apartheid, system ścisłej segregacji rasowej, stworzony w oparciu o doktrynę głoszącą ustawowe i kulturowe oddzielenie ras i odrębność ich rozwoju, noszący w praktyce cechy rasizmu

Dyskryminacja często występująca forma wykluczenia społecznego, objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę (np. rasa)

Bantustan (od Bantu – grupy ludów murzyńskich) - terytoria wydzielone w latach 70. z obszaru RPA, które miały być miejscem zamieszkania poszczególnych grup ludności murzyńskiej

Segregacja rasowa (oddzielenie) – rodzaj sformalizowanej, zinstytucjonalizowanej dyskryminacji opartej na kryterium rasy, której cechą charakterystyczną jest oddzielenie jednej rasy od drugiej. Separacja może mieć charakter geograficzny, ale zazwyczaj była stosowana poprzez świadczenie usług za pomocą oddzielnych instytucji, jak szkoły czy transport publiczny.
2 3 2
2009-11-16T20:51:27+01:00
Apartheid «doktryna społeczno-polityczna sankcjonująca segregację rasową i dyskryminację czarnej ludności»

dyskryminacja «prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć itp.»

bantustan (od Bantu – grupy ludów murzyńskich) <<terytoria wydzielone w latach 70. z obszaru RPA, które miały być miejscem zamieszkania poszczególnych grup ludności murzyńskiej, regiony te, mające być formalnie niepodległymi państwami, miały jednak charakter "rezerwatów" i były głównym narzędziem rasistowskiej polityki apartheidu czyli "osobnego rozwoju" poszczególnych grup rasowych>>

segregacja rasowa (oddzielenie) <<rodzaj sformalizowanej, zinstytucjonalizowanej dyskryminacji opartej na kryterium rasy, której cechą charakterystyczną jest oddzielenie jednej rasy od drugiej; separacja może mieć charakter geograficzny, ale zazwyczaj była stosowana poprzez świadczenie usług za pomocą oddzielnych instytucji, jak szkoły czy transport publiczny>>