Odpowiedzi

2009-11-16T23:31:50+01:00
Tolerancja to poszanowanie czyiś poglądów,czy zachowania.To wyrozumiałość dla odmienności.Na szczęście nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej tolerancyjne.Przykładem może być postawa młodych ludzi,którzy coraz częściej angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne,pracując jako wolontariusze w różnych fundacjach,pomagając w hospicjach,świetlicach środowiskowych.W ten sposób pokazują,że nie boją się odmienności,choroby,biedy.Coraz więcej ludzi bardziej lub mniej zamożnych rozumie potrzebę wsparcia finansowego i chętnie dzielą się tym ,czym mogą z najbardziej potrzebującymi.Jednakże nie każdy potrafi być tolerancyjny.Ludzie odmiennego koloru skóry bywają prześladowani w naszym kraju.Również chorzy,np.z wirusem HIV nie są akceptowani i mile widziani w bliskim sąsiedztwie.Nietolerancja zaczyna się już w wieku szkolnym,od obgadywania,wyśmiewania,np.dzieci gorzej ubrane,z rodzin małozamożnych,wielodzietnych stają się często obiektem drwin kolegów.Takiej postawie należy się sprzeciwiać,ponieważ każdemu należy się szacunek ,niezależnie od jego wyglądu czy też wyznawanych poglądów.
7 4 7