Korzystajcie z 1,2,3 zasady dynamiki z ich wzorów najbardziej 3 zasady....
Muchę o masie 0,2 g lecącą z prędkośćią 36km/h (w ułamku)
połknął ptak o masie 50 g,lecący z przeciwnej strony również z prędkośćią 36km/h (w ułamku w liczniku km ,mianowniku h)
O ile zmniejszyła się prędkość ptaka? wskazówka.Ptak ma teraz masę większą o 0,2 g.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:00:23+01:00
Obliczmy pęd ptaka:
m₁=50g=0,05kg
v₁=36km/s=10m/s
p₁=m₁*v₁=10m/s*0,05kg=0,5kg*m/s

Obliczmy pęd robaka:
m₂=0,2g=0,0002kg
v₂=36km/s=10m/s
p₂=m₂*v₂=10m/s*0,0002kg=0,002kg*m/s

Skoro ptak i robak lecieli w przeciwne strony to ich pędy się odejmują:
p=p₁-p₂
p=0,5kg*m/s-0,002kg*m/s=0,4998kg*m/s

m=m₁+m₂ - masa ptaka po zjedzeniu robaka
m=0,05kg+0,0002kg=0,0502kg

p=m*v
v=p÷m
v=0,4998kg*m/s÷0,0502kg≈9,9562m/s≈35,84km/h

V₁-v=36km/h-35,84km/h=0,16km/h

Odp. Ptak zwolnił o ok. 0,16 km/h.