Zad1) Mamy 12 litrów soku. Ustal,ile litrów soku przypadnie na osobę, jeśli podzielimy tę ilość pomiędzy a.6 osob b.8 osob c. x osob. zad. Zapisz za pomoca wzoru zaleynosc y od x. a.prostokat o bokach x i y na pole 8cm². b. gestosc yaludnienia )oznaczamy ja x. to licyba osob na 1km² powierzchni kraju. od gestosci zaludnienia zalezy powierzchnia y w hektarach przypadajaca na jedna osobe. na dzis!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:02:19+01:00
Zad 1)
a. 12 : 6 = 2 każdy dostanie po 2 litry
b. 12 :8 = 1,5 każdy dostanie po 1,5 litra
1 1 1