Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:01:10+01:00
Wyznacz sumę, iloczyn i obydwie różnice zbiorów:
a) A- zbiór ujemnych całkowitych rozwiązań nierówności
-2x+1≤ 9
-2x≤8
x≥-4 ∧ x∈C⁻ →A={-4,-3,-2,-1}

B = {x : x ∈ C , -3 ≤ x ≤3}→B={-3,-2,-1,0,1,2,3}
AuB={-4,-3,-2,-1,0,1,2,3}
AnB={-3,-2,-1}
A\B={-4}
B\A={0,1,2,3}
b) A= (3,7>
B= ( -∞ , 2 >
AuB= ( -∞ , 2 >u(3,7>
AnB=zbiór pusty
A\B=A
B\A=B