Uzupełnij tekst.
Krew zaopatrzona w tlen wpływa do....... ........ serca. Natleniona krew wypływa z .................. i płynie .............., która rozgałęzia się na ..............., a te przechodzą w ................................ narządów ciała. Krew pozbawiona tlenu wraca .................................................... do................................. . Z ..................... płynie ........................ do płuc, gdzie zachodzi wymiana ............. .
Natleniona krew wraca ............................... z powrotem do lewego przedsionka serca.

Jeżeli można to na już! ;)

2

Odpowiedzi

  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-11-16T21:44:21+01:00

Krew zaopatrzona w krew wpływa do lewego przedsionka serca. Natleniona krew wypływa z lewej komory i płynie aortą, która rozgałęzia się na tętnice, a te przechodza w naczynia włosowate narządów ciała. Krew pozbawiona tlenu wraca żyłą główną do prawego przedsionka. Z prawej komory płynie tętnicą płucną do płuc, gdzie zachodzi wymiana gazowa. Natleniona krew wraca żyłą płucną z powrotem do lewego pzredsionka serca.
16 4 16
2009-11-16T22:16:50+01:00
Krew zaopatrzona w krew wpływa do ...lewego przedsionka... serca. Natleniona krew wypływa z ...lewej komory... i płynie ...aortą..., która rozgałęzia się na ...tętnice..., a te przechodza w ...naczynia włosowate... narządów ciała. Krew pozbawiona tlenu wraca ...żyłą główną... do ...prawego przedsionka.... Z ...prawej komory... płynie ...tętnicą płucną... do płuc, gdzie zachodzi wymiana ...gazowa.... Natleniona krew wraca ...żyłą płucną... z powrotem do lewego przedsionka serca.
31 4 31