16g pewnego metalu wypiera z roztworu kwasu solnego 8,96 dm³ wodoru w przeliczeniu na warunki normalne. Reakcja przebiega zgodnie z zapisem jonowym :
Me + 2H⁺ → Me²⁺+ H₂

Oblicz masę atomową tego metalu oraz podaj jego symbol :


Symbol metalu ..............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:58:21+01:00
16g---8,96dm3
xg----22,4dm3

x=16x22,4/8,96=40g/mol
Jest to wapń Ca
6 3 6