Wyraź podane długości:
a) w metrach
207cm, 5cm, 20dm, 8dm, 3,1km, 0,02km
b) w kilometrach
8000m, 3200m, 45700m, 8m, 60m
c)w decymetrach
30cm, 4cm, 30mm, 6mm, 3m, 0,07m.
Wyraź podane masy:
a) w gramach: 15dag, 0,5dag, 2kg, 0,7kg, 7,5kg , 7,5kg, 0,06dag
b) w dekagramach: 74g, 256g, 4kg, 0,9kg, 0,01kg, 2g
c) w kilometrach: 2t, 3,25t, 350dag, 17dag, 68g, 3g
d) w tonach: 7200kg, 501kg, 117,2kg, 5600dag, 0,7kg.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:00:17+01:00
A)207 cm = 2,07 m
5 cm = 0,05 m
20 dm = 2m
8 dm = 0,8 m
3,1 km = 3100 m
0,02 km = 20 m

b)8000 m = 8 km
3200 m = 3,2 km
45700 m = 45,7 km
8m = 0,008 km
60 m = 0,06 km

c)30 cm = 3 dm
4 cm = 0,4 dm
30 mm = 0,3 dm
6 mm = 0,06 dm
3 m = 30 dm
0,07 m = 0,7 dm

Wyraź podane masy:
a)15dag, 150 g
0,5dag, 5 g
2kg, 20000 g
0,7kg, 7000 g
7,5kg , 75000 g
0,06dag 0,6 g

b) 74g, 7,4 dag
256g, 25,6 dag
4kg, 400 dag
0,9kg, 90 dag
0,01kg, 1 dag
2g 0,1 dag

c) 2t, 2000 kg
3,25t, 3250 kg
350dag, 0,35kg
17dag, 0,017 kg
68g, 0,0068 kg
3g 0,0003 kg
d)
7200kg 7,2 t
501kg 0,501 t
117,2kg 0,1172 t
5600dag 0,56 t
0,7kg 0,0007 t
2 3 2
2009-11-16T22:15:54+01:00
207cm=2,07m
5cm=0,05m
20dm=2m
8dm=0,8m
3,1km=3100m
0,02km=2m

8000m=8km
3200m=3,2km
45700m=45,7km
8m=0,008km
60m=0,060km

30cm=3dm
4cm=0,4dm
30mm=0,3dm
6mm=0.06dm
3m=30dm
0,07m=0,7dm

1
1 1 1