Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T20:56:14+01:00
Mam coś takiego :)))

Skutki wypraw krzyżowych

1. ogromne korzyści materialne i polityczne dla papiestwa
a. wzrost autorytetu papiestwa do 1204
b. papież podporządkowuje swym interesom potęgi świeckie
c. zaprzęga ich na swoja służbę
d. pomnożenie majątku kościelnego


2. ogromne korzyści materialne i polityczne dla miast włoskich
a. zaopatrywanie królestwa
b. dostarczanie krzyżowcom statków
c. rozkwit handlu lewantyńskiego


3. nie przynosi uczestnikom oczyszczenia moralnego
a. grabieże
b. mordy
c. tysiące istnie ludzkich


4. nasilenie się postaw antysemickich na zachodzie
a. wydzielanie gett
b. nakaz noszenia specjalnej oznaki
c. nakaz noszenia wyróżniającego się stroju


5. nie wykorzystano możliwości kulturalnych, jakie dawało zetknięcie się z kultura arabską


6. zdobycie Konstantynopola doprowadziło do zniszczenia wielkiego ogniska cywilizacji
7 2 7