Odpowiedzi

2009-11-16T21:05:41+01:00
Var
x, y, w:real;
BEGIN
WRITE ('witaj'); dzielenie dwoch liczb
WRITE ('podaj x');
READ (x);
W:= x/y
WRITE('wynik=',W:0:0);
END.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:29:06+01:00
Tylko pozmieniaj ! ! !
Program zaczerpnięty z: http://peb.pl/programowanie/190623-pascal-kalkulator-problem.html

To są podstawy Pascala. Polecam poszukać jakiegoś kursu w Internecie.

// -------------------------

program kalkulator;

uses CRT;
var
a:real;
b:real;
dzialanie:char;

begin
clrscr;
writeln ('Wybierz dzialanie jakie chcesz wykonac');
writeln;
writeln ('dodawanie wcisnij: + ');
writeln ('odejmowanie wcisnij: - ');
writeln ('mnoľenie wcisnij: * ');
writeln ('dzielenie wcisnij: / ' );
readln (dzialanie);
writeln ('podaj pierwsza liczbe');
readln (a);
writeln ('podaj drugĄ liczbe');
readln (b);

case dzialanie of

'+' : writeln ('wynik wynosi: ' , a+b :5:2);
'-' : writeln ('wynik wynosi: ' , a-b :5:3);
'*' : writeln ('wynik wynosi: ' , a*b :5:3);
'/' : writeln ('wynik wynosi: ' , a/b :5:3)
else writeln('zly znak!');

end;

readln;
end.
2 3 2