Odpowiedzi

2009-11-16T21:05:33+01:00
40m3*200=8000 m3 g.ziemnego miesiecznie
8000m3*90%=7200m3 metanu mies.
8000m3*12(miesiecy)=96000m3 gziemnego rocznie
96000m3*0,9=86400m3 metanu rocznie
10 3 10
2009-11-16T21:08:31+01:00
40 m3 * 9/10 (dziewięć dziesiątych) = 36 m3 - metanu w gazie ziemnym
200 * 36 = 7200 m3 - metanu miesięcznie
7200 *12 = 86400 m3 - metanu rocznie

40 m3 * 200 = 8000 m3 - gazu ziemnego miesięcznie
8000 m3 * 12 = 96000 m3 - gazu ziemnego rocznie
7 4 7
2009-11-16T21:10:00+01:00
19
a)
40m3 - jedno gospodarstwo na miesiąc
40m3*12= 480 m3 - jedno gospodarstwo na rok
200 * 40m3 = 8000m3 - 200 gospodarstwo na miesiąc
200*40m3*12 = 36000m3 - 2mm gospodarstw na rok

x= 90 *40/100 = 36m3 - jedno gospodarstwo na jeden miesiąc
100% - 480m3
90% - x
x= 90*480/100= 423m3 - 200 gospodarstw na 1 miesiąc

100% - 8000m3
90% - x
x= 90* 8000/100= 7200m3 - 200 gospodarstw na rok

100% - 96000m3
90% - x
x= 90*96000/100= 86400m3

Odpowiedź:
200x40=8000m3 - gazu
90% x 8000= 30/100*8000=4200m3 - metanu
10 3 10