Odpowiedzi

2009-11-16T21:03:11+01:00
54 km/h + 72 km/h = 126 km/h
126 km/h : 2 = 63 km/h

Średnia prędkość wynosi 63 km/h.
14 1 14
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T23:13:17+01:00
Tn=10min=600s
V1=54km/h=15m/s
t2=20min=1200s
V2=72km/h=20m/s

Vśr=s/t

delta t = 1800s
s=s1+s2

s=Vt
s1=15*600
s1=9000m
s2=1200*20
s2=24000m
s=9000+24000
s=33000

Vśr=33000/1800
Vśr=18,3m/s
9 4 9