Odpowiedzi

2009-11-16T21:18:46+01:00
Reakcja addycji ;)

A. Etenu z chlorem

CH₂=CH₂+ Cl₂-> CH₂Cl-CH₂Cl

B. Etenu z jodem

CH₂=CH₂+ I₂-> CH₂I-CH₂I

C. 2-metylopropenu z wodorem

CH₂=C-CH₃+ H₂-> CH₃-CH-CH₃
......|..................|
......CH₃...............CH₃