Wyraź podane masy:
a) w gramach: 15dag, 0,5dag, 2kg, 0,7kg, 7,5kg , 7,5kg, 0,06dag
b) w dekagramach: 74g, 256g, 4kg, 0,9kg, 0,01kg, 2g
c) w kilometrach: 2t, 3,25t, 350dag, 17dag, 68g, 3g
d) w tonach: 7200kg, 501kg, 117,2kg, 5600dag, 0,7kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:18:24+01:00
A ) . 15 dag = 150 g ,
0 , 5 dag = 5 g ,
2 kg = 2000 g ,
0 , 7 kg = 700 g ,
7,5 kg = 7500 g ,
0 , 06 dag = 0 , 6 g .
b )74g =7 , 4 dag
256g = 25 , 6 dag
4kg = 400 dag
0,9kg = 90 dag
0,01kg = 1 dag
2g = 0 , 2 dag
c ) 2t = 2000 kg
3,25t = 3250 kg
350dag = 3,5 kg
17dag = 0 , 17 kg
68g = 0,068 kg
3g = 0,003 kg
d )7200kg = 7,2 t
501kg = 0,501 t
117,2kg = 0,1172 t
5600dag = 0,056 t
0,7kg =0,0007 t

3 5 3