Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:14:54+01:00
Artykuły Henrykowskie - był to zbiór artykułow spisywanych w czasie bezkrólewia, których zadaniem było wybanie monarchy ( króla ) w drodze wyboru wolnej elekcji. Hmmm ... czyżby chodziło o 3 wolne elekcje na 1 został wybrany Henryk Walezy / na 2 Stefan Batory / na 3 Zygmunt III Waza. Nie jestem pewien o co chodzi "przykłady"
2009-11-16T21:14:56+01:00
Artykuły henrykowskie, najważniejsze zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, spisane w formie 21 artykułów przez szlachtę zebraną, podczas bezkrólewia 1573, w Kamieniu pod Warszawą. W odróżnieniu od pacta conventa, zawierających osobiste zobowiązania elekta, artykuły henrykowskie stanowiły rodzaj stałej ustawy zasadniczej zaprzysięganej przez wszystkich nowo wstępujących na tron polski monarchów, począwszy od Henryka III Walezego. Zawierały m.in. zasadę powoływania królów wyłącznie w drodze wolnej elekcji oraz zobowiązania króla do: zwoływania sejmu co dwa lata na 6 tygodni, nienakładania nowych ceł i podatków ani niezwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmu, niepodejmowania decyzji dotyczących wojny i pokoju bez zgody senatu.