Odpowiedzi

2009-11-16T21:17:22+01:00
Charyzmat (z gr. χάρισμα /chárisma/ – "bezinteresowny dar", "dar łaski") – termin chrześcijaństwa wskazujący na pewne dary boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał, do szczególnej służby w Kościele. Czasem pojęcie to odnoszone jest do zgromadzeń i zakonów: np. charyzmat zakonu, zgromadzenia – oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności.

Według teologów zielonoświątkowych oraz teologów katolickich z nurtu charyzmatycznego, udzielenie chrześcijaninowi konkretnych charyzmatów jest następstwem chrztu w Duchu Świętym.

Stosuje się je też poza kontekstem religijnym: osoby obdarzone charyzmatem, charyzmatyczni przywódcy, czyli osoby o silnym oddziaływaniu społecznym dzięki swoim wybitnym cechom. Wówczas częściej używa się w stosunku do nich słowa charyzma.
1 5 1
2009-11-16T21:17:28+01:00
termin chrześcijaństwa wskazujący na pewne dary boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał, do szczególnej służby w Kościele. Czasem pojęcie to odnoszone jest do zgromadzeń i zakonów: np. charyzmat zakonu, zgromadzenia – oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności.
2009-11-16T21:19:23+01:00

Charyzmaty to są dary boże, które uzdalniają tego kto je otrzymał, Może oznaczać także kierunek działalności , np. zgromadzenia .Udzielenie chrześcijaninowi JAKIEGOŚ charyzmatu jest następstwem chrztu w Duchu Świętym .