TEST WYBORU !!!

1. Liczba x jest o 7 większa od liczby y, a dwukrotność liczby y jest o pięć mniejsza od ołowy liczby x.
Który układ równań jest interpretacją tego zdania?

x=y+7
2y=(jedna druga w ułamku)x-5


x+7=y
2y-5=(jedna druga w ułamku)x


x=y+7
2y=(jedna druga w ułamku)(x-5)


x+7=y
2y-5=(jedna druga w ułamku)(x-5)
2.Para liczb x=3 i y=-2 jest rozwiązaniem układu równań


2x-y=4
x+y=1


x-2y=7
3x+y=7


-x+2y=-7
x-3y=7


x-y=5
6x-y=16
ZA ZŁE ODPOWIEDZI UZNAJE ODPOWIEDŹ ZA ZŁĄ !!!

2

Odpowiedzi

2009-11-16T21:24:51+01:00
2009-11-16T21:27:16+01:00
1. x=y+7
2y=(jedna druga w ułamku)x-5

2. x-2y=7
3x+y=7