1)Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh) i związki chemiczne (ZCh)
a)siarka +............->siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej:....................................
S:..................................P:.................................
b)tlenek miedzi(II)+.............->tlenek węgla ->(IV)+..............
Typ reakcji chemicznej:...................................
S:................................P:.................................
PCh:..............................ZCh:............................

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:20:30+01:00
A) wapń + siarka -> siarczek wapnia
Typ reakcji: synteza
S: siarka i wapń
P: siarczek wapnia
PCh: wapń i siarka
ZCh: siarczek wapnia

b) tlenek miedzi (II) + węgiel -> tlenek węgla (IV) + miedź
Typ reakcji: wymiana
S: tlenek miedzi (II) i węgiel
P: tlenek węgla (IV) i miedź
PCh: węgiel i miedź
ZCh: tlenek miedzi (II) i tlenek węgla (IV)
1 5 1