Odpowiedzi

2010-07-10T22:22:44+02:00
Rolnictwo ekologiczne - w działaniu gospodarstwa wykorzystuje przyrodnicze mechanizmy do zapewnienia żyzności gleby i zdrowotności zwierząt. Dzięki temu nie zatruwa środowiska, a jednocześnie pozwala produkować wysokiej jakości towar ekologiczny.
2 5 2
2010-07-10T22:27:54+02:00
To system, który stosuje środki naturalne - zapewnia żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska i pozwala produkować zdrowe produkty- żywność ekologiczną.
Zasady:
1. nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.)
2. nie stosuje się wielohektarowych monokultur za to prowadzi się uprawy w systemie mozaikowym, na niewielkich poletkach
3. w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne
4. monokultury wyczerpujące jednostronnie gleby są stosowane w wydłużonych cyklach płodozmianowych
5. powszechnie stosuje się nawozy zielone w połączeniu z kompostem i obornikiem
6. używa się maszyn i narzędzi chroniących glebę, poprawiających jej strukturę, oszczędzających energię;
7. przygotowuje się siano i kiszonki zgodnie z prawidłowościami biologicznymi,
8. w odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje się substancji czynnych takich jak antybiotyki, hormony
9. zwierzęta hoduje się w tak zwanym systemie ściółkowym
5 4 5