1.wykonaj obliczenia wykorzystując wzór ogólny alkanów.Napisz wzroru sumaryczne i nazwy alkanów,których masy cząsteczkowe wynoszą 86 u i 128 u


2.Oblicz skład procentowy (% masowy heksanu)


3.Oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:37:16+01:00
1)CnH2n+2

86=12n+1*(2n+2)
86=12n+2n+2
84=14n /:14
n=6

C6H14
heksan

128=12n+1*(2n+2)
128=12n+2n+2
126=14n /:14
n=9

C9H20
nonan

2) mC6H14=6mC+14mH=6*12u+14*1u=72u+14u=86u

%C =72:86*100=83,7%
%H =100%-83,7%=16,3%

3) oktan- C8H18

12*8/18*1=96/18=16/13 (zapisz to z kreską ułamkową)