Odpowiedzi

2009-03-24T21:35:52+01:00
twoja miejscowość i data

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracamy się do Pana z prośbą o wyporzyczenie kostiumów do
Szkolnego Przedstawienia ,,Zemsty" A.Fredry.Niezbędne są nam stroje dla Cześnika, Papkina i rejęta. Dzięki kostjumom nasze przedstawienie pozwoli
widzom przenieść się do epoki szlacheckiej. Ponadto nasze fundusze są
zbyt małe,abyśmy mogli uszyć prawdziwe szaty.
Liczymy na przychylne rozpatrzenie naszej prośby
Z góry serdecznie dziękujemy!
Uczniowie kl....Szkoły w....