Przetłumacz na j.Angielsi.

1.Jeśli mi jest smutno , słucham mojej ulubionej muzyki.
2.Jęsli będziesz widział się z Markiem , każ mu do mnie zadzwonić
3.Zabiorę cię ze sobą , jeżeli ona nie będzie miała nic przeciwko temu.
4.Co robisz , jeżeli nie dostaniesz podwyżki
5.Jeśli nie zdążymy na autobus , pojedziemy taksówką
6.Jeśli nie rzucisz palenie , zachorujesz na raka
7.Nosi garnitur , jeżeli nie jest zbyt gorąco
8.Odwołamy wyjazd , jeśli będzie brzydka pogoda
9.Jeśli nie przyjdziesz na te zajęcia , dużo stracisz
10.Jeśli brakuje prądu , zapalamy świeczkę
11.Co jej powiesz , jezeli zapyta cię o twoją byłą żonę
12.Jeżeli jestem zajęty , nie odbieram żadnych telefonów
13.Jeżeli on nie zapąłci dlugu będzie miał kłopoty
14.Dostaniesz się na uniwersytet , jeśli będziesz dużo się uczył
15.Jeśli ma problemy z komputerem , dzwoni do Piotrka
16.Zrobię zakupy , jeśli będę w stanie skończyć wcześniej
17.Jeśli mało śpi , boli go głowa
18.Wyzdorwieje , jeśli będzie reguralnie brał lekarstwa
19.Co robisz jeśli masz wolny czas
20. Czy umówisz się ze mną na randkę , jesli będziesz wolna


Z góry dzięki !! ;p PILNE !

3

Odpowiedzi

2009-11-16T21:46:25+01:00
1)If it is sad to me, listen to my favorite music.
2)If you saw with Mark, tell him to call me.
3)I will take you with him, if she will not have anything against it.
4)What do you do if you do not get increases ?
5)If you do not have time for the bus, we will go by taxi.1 1 1
2009-11-16T22:02:06+01:00
1.if i feel so sad, i lisen my favourite music
2.if you will be meeting with mark , orded him to phone me
3.i take you with me if she will nothing against it
4.what do you do if you don't get rises
5.if we aren't in time to catch the bus, we will take a taxi
6. If you don't give up the smoke, you will have cancer
7.He is wearing the suit, if a market isn't warmly
8.We will cancel a trip, if the weather gone bad
9.If you don't come to these classes, you will much loose
10.If an electricity is missing, we are lighting out a candle
11.What you will tell her, if she will ask you about your ex-wife
12.If I am absorbed, I don't getting any phones
13.If he not pay a debts will have trouble
14.You will be admitted to university, if much you are studying
15.If he has a problem with the computer, he is call up to piter
16. I will do the shopping, if I am able to finish earlier
17.If he slepping a little, he has a headache
18.he gona heal up if he will get this pils regular
19.what do you do if you hawe a free time
20.do you arrange with me on date if you will free ?

Prosz ;]
jak coś nie tak to pisz ;pp
2009-11-16T22:06:41+01:00
1.Jeśli mi jest smutno , słucham mojej ulubionej muzyki.
If it is sad to me,I listen to my favorite music.

2.Jęsli będziesz widział się z Markiem , każ mu do mnie zadzwonić
If you saw with Mark, tell him to call me

3.Zabiorę cię ze sobą , jeżeli ona nie będzie miała nic przeciwko temu.
I will take you with him, if she will not have anything against it.

4.Co robisz , jeżeli nie dostaniesz podwyżki
What do you do if you don't get increases

5.Jeśli nie zdążymy na autobus , pojedziemy taksówką
If you do not have time for the bus, we will go by taxi.

6.Jeśli nie rzucisz palenie , zachorujesz na raka
If you will not throw smoke, you will with cancer.

7.Nosi garnitur , jeżeli nie jest zbyt gorąco
Wear suit if it is not too hot

8.Odwołamy wyjazd , jeśli będzie brzydka pogoda
We are remove trip, if will be bad weather

9.Jeśli nie przyjdziesz na te zajęcia dużo stracisz.
IF you doesn't come to these classes,you a lot to lose.

10.Jeśli brakuje prądu , zapalamy świeczkę
If an electricity is missing, we are lighting out a candle

11.Co jej powiesz , jezeli zapyta cię o twoją byłą żonę
What you will tell her, if she will ask you about your ex-wife

12.Jeżeli jestem zajęty , nie odbieram żadnych telefonów
.If I am absorbed, I don't getting any phones

13.Jeżeli on nie zapąłci dlugu będzie miał kłopoty
If he not pay a debts will have trouble

14.Dostaniesz się na uniwersytet , jeśli będziesz dużo się uczył
You will be admitted to university, if much you are studying

15.Jeśli ma problemy z komputerem
, dzwoni do Piotrka
If he has a problem with the computer, he is call up to piter

16.Zrobię zakupy, jeśli będę w stanie skończyć wcześniej
I will do the shopping, if I am able to finish earlier

17.Jeśli mało śpi , boli go głowa
if he slepping a little, he has a headache

18.Wyzdorwieje , jeśli będzie reguralnie brał lekarstwa
he gona heal up if he will get this pils regular

9.Co robisz jeśli masz wolny czas
what do you do if you hawe a free time

20. Czy umówisz się ze mną na randkę , jesli będziesz wolna
do you arrange with me on date if you will free ?

:) Prosze bardzo


1 1 1