1.Drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszony obliczamy ze wzory s=at2/2.Przekształcając ten wzór w celu wyznaczenia czasu t,otrzymamy;
A.t=2s/a B.t=pierwiastek25/a C.t=pierwiastek5/2a D.t=pierwiastek2s-a


2.Jakie pole zajmuje atlana na planie wykonanym w skali 1;200;
A.2cm2
B.4cm2
C.5cm2
D.10cm2

3.Dany jest okręg o promieniu 5 cm .Z punktu A odległo na 13 cm od środka okręgu poprowadzono styczną od okręgu.Oblicz odległość punktu A od punktu styczności.


Polecenie;
Napisz wywiad z Orfeuszem.Wykorzystaj poniższe pytania,wymyśl odpowiedź,zapisz ją w imieniu Orfeusza.Pamiętaj o zapisie dialogowym,o krótkim wstępie,w którym przedstawisz siebie i swojego rozmówce oraz o zakończeniu.Staraj się by odpowiedź była dłuższa niż pytanie.

Pytania;
1.Kim byli i czym zajmowali się twoi rodzice?
2.Dlaczego nazwano Ciebie ''czarodziejskim śpiewakiem''?
3.czym dla Ciebie jest gra na lirze?
4.Co czułeś chodząc do Hadesu i wędrując tą podziemną krainą?
5.Jak myśisz dlaczego Hades postawił takie trudny warunek ocalenia Eurydyki?
6.Co sprawiło,że nie potrafiłeś się powstrzymać od zobaczenia Eurydyki??

Proszę ..;]
Pilne bo na jutro ;]


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T22:11:31+01:00
Zad 1
s=a*t²/2
2s=a*t²
t²=2s/a
t=pierw.(2s/a)

zad 2
1cm-200cm
1cm²-40000cm²
Zadanie można by wyliczyć jeśli podasz ile w rzeczywistości powierzchni zajmuje altana

zad 3
rys
x²+5²=13²
x²=169-25
x²=144
x=12