Odpowiedzi

2009-11-17T14:56:36+01:00
Myslę, że tak:
Dane:
t1 = 10s
a1 = 0,2m/s^2 (znaczkiem ^ oznaczam do potęgi, czyli s^2 to sekunda do potęgi drugiej)
a2 = - 0,1m/s^2 (przy hamowaniu mamy do czynienia z ruchem opóźnionym, a ten może być traktowany jako ruch przyspieszony z ujemnym przyspieszeniem, czyli informacja, że poruszał się z a2 = 0,1m/s^2 oznacza w tym wypadku przyjęcie do obliczeń wartości przeciwnej, tj. ujemnej)
Szukane:
tc (czas całkowity) = t1+t2 = ?


v = v0 + a*t
tutaj V0 = 0
v1=a*t1
v2=v1+a2*t2
po czasie t2 zatrzyma się, czyli t2=0
0 = v1+a2*t2
v1+a2*t2=0
a1*t1+a2*t2=0
a1*t1= -a2*t2
t2= a1*t1/-a2
t= t1+t2
t= t1 + a1*t1/-a2= 10s + (0,2m/s^2 * 10s)/-(-0,1m/s^2) = 10s + 20s = 30s
(metry na sekundę kwadrat się skróciły w dzieleniu)
Wagon poruszał się po poziomym torze 30 sekund.

4 4 4