Odpowiedzi

2009-11-17T08:33:01+01:00
1)
2 H2 + O2 → 2 H2O

Dwa mole wodoru + jeden mol tlenu → 2 mole wody
Dwie cząsteczki wodoru + jedna cząsteczka tlenu → 2 cząsteczki wody
4 g wodoru + 32 g tlenu → 36 g wody
44,8 dm3 wodoru + 22,4 dm3 tlenu → 36 cm3 wody
12,04 *10²³ cząsteczek wodoru + 6,02 * 10²³ cząsteczek tlenu → 12,04 * 10 ²³ cząsteczek wody

2)
64
30 Zn - jeden z trwałych izotopów cynku.
Liczba atomowa (liczba protonów w jądrze i jednocześnie liczba elektronów krążących wokół jądra) wynosi 30.
Liczba masowa (liczba protonów + liczba neutronów) = 64
Liczba neutronów: 64 - 30 = 34 neutronów.

3)
Masa molowa O2 = 32 g
Objętość 1 mola O2 = 22,4 dm3
Gęstość O2 = Masa molowa/Objętość 1 mola = 32 g / 22,4 dm3 ≈ 1,429 g/ dm3

Masa molowa NH3 = 17 g
Objętość 1 mola NH3 = 22,4 dm3
Gęstość NH3 = Masa molowa/Objętość 1 mola = 17 g/ 22,4 dm3 ≈ 0,759 g/dm3

Pozdro)
6 4 6