Funkcja f określona jest wzorem

f(x)=sin3x .

Wtedy


Odpowiedzi:
[ ] zbiorem wartości funkcji f jest przedział <-3;3>;

[ ] funkcja f jest funkcją nieparzystą;

[ ] funkcja f jest okresowa;

[ ] w przedziale (0;3) funkcja f jest malejąca.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T04:10:45+01:00