Poniżej przedstawione są informacje o miejscach na widowni w teatrze im. J Słowackiego w krakowie
| I miejsca | II miejsca |
Parter (w tym miejsca w lorzach) | 266 (36) | 71 (-) |
Balkon piętra I (w tym miejsca w lorzach) | 90 (72) | - (-)
Balkon piętra || (w tym mejsca w lorzach) | - (-) | 108 (54) |a) jaki procent wszystkich miejsc stanowią miejsca na parterze?

b) Jaki procent miejsc na parterze stanowią miejsca w lorzach?

c) Jaki procent wszystkich miejsc stanowią miejsca na balkonach?

d) Ile lóż jest w tym teatrze? Jaki procent wszystkich lóż stanowią loże na pierwszym piętrze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T05:38:36+01:00
Wszystkich miejsc w teatrze = 266 + 90 + 108 + 72 = 536
ad.1
miejsc na parterze 266 + 72 = 338
536 - 100%
338 - x%

x% = 338 x 100 / 536 = 63%
miejsca na parterze stanowią 63% wszystkich miejsc

ad.2
338 - 100%
36 - x%
x% = 36 x 100/338 = 11%
miejsca w lożach na parterze stanowią 11% miejsc na parterze
chyba że chodziło o wszystkie miejsca w lożach to wtedy by to wyglądało tak:

338 - 100%
162 - x
x% = 162 x 100/338 = 48%

ad.3
miejsc na balkonach 90 + 108 = 198
536 - 100%
198 - x%
x% = 198 x 100/536 = 37%
miejsca na balkonach stanowią 37% wszystkich miejsc w teatrze

ad4.
wszystkie loże w teatrze = 36 + 72 + 54 = 162
162 - 100%
72 - x%
x% = 72 x 100/162 = 44%
miejsca w lożach na 1 piętrze stanowią 44% miejsc we wszystkich lożach

28 4 28