Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T22:38:55+01:00
Patrz zalacznik
y = 2x + 4 i y = 3x +1

punkt przeciecia
2x + 4=3x+1
x=3
y=2*3+4=10
P(3,10)

POLE pomiedzy osia x

msca zerowe
2x + 4 =0 x1=-2
3x +1=0 x2=-1/3
Δx=|x2-x1|=5/3
P1=1/2*Δx*10=1/2*5/3*10=25/3

POLE pomiedzy osia y

punty przeciecia z osia y
y = 2x + 4 i y = 3x +1
y1=4 y2=1
Δy=|y1-y2|=3
P2=1/2*Δy*3=1/2*3*3=9/2

ODP
p1=25/3 P2=9/2


Pozdrawiam

Hans

4 1 4
2009-11-16T22:39:44+01:00
Rysujemy trójkąt, tak aby A i B były punktami przecięcia prostych z osią x, a C punktem przecięcia obu prostych ze sobą.

aby policzyć wysokość musimy znać współrzędną y puntu C (odległość od osi x)

y = 2x + 4 --->2x=y-4, --->x=y/2 - 2
y = 3x +1

y=3(y/2 - 2) +1
y= 3/2 y- 6 +1
2y=3y-12+2
-y=-10
y=10

więc wysokość trójkąta wynosi 10.

Podstawa od odległość punktów A i B na osi x, czyli miejsca zerowe funkcji.(y=0)
y = 2x + 4
0=2x+4
2x=-4
x=-2

y = 3x +1
0=3x + 1
3x=-1
x=-1/3

Długość podstawy trójkąta: |-2 - (-1/3)|=5/3
P=1/2 * 5/3 * 10=25/6=4 i 1/6

W drugim przypadku postępujemy analogicznie.

rysujemy trójkąt, tak aby A i B były punktami przecięcia prostych z osią y

aby policzyć wysokość musimy znać współrzędną x puntu C (odległość od osi y)
x=y/2 - 2
y=10
x=10/2 - 2
x=3
wysokość równa się 3.

Teraz liczymy współrzędne y obu funkcji dla x = 0

y = 2x + 4
y= 2*0 +4
y=4
y = 3x +1
y=1

odległość = 4-1=3

P=1/2 * 3 * 3=9/2=4,5

Jeśli masz jakieś pytanie, wyślij mi wiadomość
4 1 4
2009-11-16T23:02:13+01:00
Dodaje skan jak sobie zapiszesz na komputerze to będzie
czytelny;)
4 1 4