Przetłumacz na angielski!!!
what about paula?
she'll certainlydestroy the whole hotel
paula would never destroy a hotel
actually. i meanther dog
alan will be fifty this month
are you mand
in that case
i'll write the invitationmyself
i hope you'rejoking

2

Odpowiedzi

2009-11-16T22:08:31+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T22:15:48+01:00
What about paula? - co z paulą ?
she'll certainly destroy the whole hotel - Ona na pewno zniszczy cały hotel
paula would never destroy a hotel - paula nigdy by nie zniszczyła hotelu.
actually. i mean the dog - Rzeczywiście. Mam na myśli psa.
alan will be fifty this month - Alan będzie mieć 50 lat w tym misiącu.
are you man - Jesteś mężczyzną
in that case - w tym przypadku
i'll write the invitation myself - Napisz zaproszenie samodzielnie
i hope you're joking - Uważam że żartujesz
1 1 1