W pierwszej kolumnie tabeli wpisz liczby, które otrzymasz, zamieniając (wszystkie jedynki na zera i odwrotnie) w liczbach zapisanych w systemie dwójkowym w pierwszej kolumnie tabeli. Następnie wszystkie liczby dwójkowe z pierwszej i trzeciej tabeli zamień na liczby dziesiętne, wpisz je odpowiednio w drugą i czwartą tabelę.

II Zapis dziesiętny III (nie chcę) IV dziesiętny po zamianie
I Zapis dwójkowy
10
11
100
101
110
1000
1010
11011
10101
101110

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T23:43:18+01:00
I
10
11
100
101
110
1000
1010
11011
10101
101110
II
2
3
4
5
6
8
10
27
21
46
III
1
0
11
10
1
111
101
100
1010
10001
IV
1
0
3
2
1
7
5
4
10
17