Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T11:42:10+01:00
Hejka!!
W 1570 roku w Sandomierzu porozumieli się ze sobą przedstwaiciele Luteranów, Kalwinów i Husytów. Spotkali się oni tam w celu obrony własnych religii.
W 1573 roku uchwalony został akt konfederacji warszawskiej, gwarantujący poszanowanie dla wszystkich wyznań. Zagwarantował on tolerancje religijną w Polsce. Gwarantował on również równouprawnienie polityczne różnowierców.
Tak więc rok 1573 można nazywac czasem największej polskiej tolerancji religijnej, ponieważ nie narzucano poddanym religii panującego oraz nie zabroniono w państwie nikomu w żadnym miejscu wyznawania jego religji. Szlachta polska, która wywyierała duży wpływ na rządy, nie chciała krwawych wojen religijnych.