Podręcznik z Chemi strona 81,82
1.Piotr dowiedział się, że w budynku, w którym mieszka jego kolega Adam, miał miejsce pożar. Paliło się w jednym z mieszkań na 2 pietrze, w którym na szczęście nikogo nie było. Piotra zdziwił fakt, że Adam, który mieszka na 1 pietrze, uległ niegroźnemu zatruciu gazami powstałymi podczas pożaru.
a) W jaki sposób wytłumaczysz obecność trujących gazów w miejscu dość oddalonym od miejsca pożaru?
b) Czy temperatura ma wpływ na zjawisko, o którym mowa w punkcie a?
2. Pierwiastek X ma w swoich atomach dwa razy mniej protonów niż pierwiastek Y. W atomach pierwiastka X i pierwiastka Y jest po dwa razy więcej neutronów niż protonów.Liczba neutronów w atomach pierwiastka X wynosi 20.
a) Oblicz liczby : protonów, elektronów i neutronów znajdujących się w atomach pierwiastka X i pierwiastka Y.
b) Odszukaj w układzie okresowym nazwy i symbole pierwiastków X i Y.
c) Określ konfigurację elektronową atomów obu pierwiastków.
3.Pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie są najczęściej mieszaninami izotopów, czyli atomów o różnej zawartości neutronów, a tym samym o różnej masie.Tylko nielicznie z nich, np.sód, mają jeden trwały izotop.Dlatego też masę atomową pierwiastka oblicz się, uwzględniając masy i zawartości procentowe wszystkich izotopów, które wchodzą w jego skład.Pierwiastek X występuje w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów; jeden z nich o masiue atomowej 10 u stanowi 19,8 % masy tego pierwiastka, a drugi o masie atomowej 11 u stanowi aż 80,2% jego masy.
a) Oblicz masę atomową pierwiastka X.
b) Odszukaj w układzie okresowym pierwiastek X i napisz jego nazwę i symbol.
c) Informacje na temat zastosowania pierwiastka X.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T22:57:57+01:00
1.
a) Chodzi tu o gęstość będącą cechą charakterystyczną każdej substancji w tym gazu (w danym stężeniu) Gaz wydzielający się w czasie szybkiego utleniania substancji organicznych którym był prawdopodobnie CO ( tlenek węgla - czad , substancja trująca) była gęstsza od powietrza przez co i cięższa w wyniku czego opadała na 1 piętro.
b) Temperatura ma wpływ na gęstość i objętość ciał , automatycznie także na ciężar. Tak więc tak temperatura ma znaczący wpływ w tym zjawisku.

2.
a) X - 10 p , 10 e , 20 n
Y- 20 p, 20e , 40 n
b) X- Neon
Y- wapń
c) X - [He]2s22p6
Y - [Ar]4s²
3.
a) M = 10u*19,8%+11u*80,2%/100% = 10,802
b) Bor (B)
c) Bor - polmetal podobnych wlasciwosci jak krzem i wegiel tworzy bromowodorki oraz slaby kwas borowy.
10 2 10