Odpowiedzi

2009-11-17T06:53:20+01:00
Zadanie 3
a) na koniec roku
10 000 *6%=10 000*0,06=600
Kwota wkładu + odsetki
10600
b) co pół roku czyli dwa razy po 3 %
1 raz
10 000*3%=300 zł
Po pierwszym półroczu
10300zł
Po drugim
10 300zł *3 %= 10300zł*0,03= 309 zł
Zatem wkład + odsetki:
10 300zł+309zł=10 609zł
zadanie 4
x*8%=2160 zł
x*0,08=2160 zł
x=2160:0,08
x=27 000 zł
zadanie 5
3000zł*x =3360 , x-oprocentowanie
x=1,12%
zad.6
Proporcja
732-100%
50-x , na krzyż
732x=5000%/:732
x=6,8 %
zadanie 9
rachunek bez podatku

35 zł+28,13 zł+13,34 zł=76,47 zł
Obliczamy wartość podatku
76,47 zl *22%=76,47 zł *0,22=16,82 zł
Wartość rachunku z podatkiem
76,47zł +16,82 zł=93,29zł
zadanie 10
Pensja w 2000 roku z inflacją
1500zł *0,09=135 zł
1500zl+135 zł=1635zł
2001 rok
1600 zł*0,09=144 zł
1600 +144zł=1744zł
wzrosła
2009-11-17T11:33:24+01:00
Zada. 17
Adam - kupił obraz za 400zł
Beata - kupiła za 460 zł (400+15%)
Agata - kupiła za 414 zł (460-10%)
Dawid - kupił za 393,30 zł

Odp. Beata straciła na transakcji 66,70 zł (460-393,30)
Agata zgodziła się na 5% obniżki (414-100%
393,30- x
czyli 393,30*100/414=95
100-95=5%)