Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T22:56:40+01:00
Budowa chemiczna

Tłuszcze lub inaczej lipidy występują we wszystkich żywych organizmach. Są obok węglowodanów i białek trzecią podstawową grupą składników pokarmowych spełniającą w organizmie głównie funkcję energetyczną. Wchodzą w skład tkanek organizmu i zapewniają przechowywanie substancji regulujących rozpuszczalnych w tłuszczach jak np. witaminy A, E, D i K. W roślinach znajdują się przede wszystkim w nasionach i miąższu owoców, a w organizmie zwierząt i człowieka wchodzą w skład komórek różnych narządów i podskórnej tkanki tłuszczowej.

TŁUSZCZE - rola
Racjonalne odżywianie się jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a zatem jego dobrego stanu zdrowia. Sposób żywienia oddziałuje na zdrowie człowieka przez całe jego życie. Najbardziej jest to widoczne w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości, kiedy to organizm podlega szybkim przemianom związanym ze wzrostem i rozwojem. Właściwy rozwój psychofizyczny, emocjonalny, dobry stan zdrowia i efektywność uczenia się są w znacznym stopniu determinowane prawidłowością żywienia. Racjonalne żywienie musi odpowiadać w sposób optymalny zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze, bez których człowiek nie może w pełni wykorzystywać swoich genetycznie uwarunkowanych możliwości, jak najlepszego rozwoju fizycznego i umysłowego.

3 2 3