Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T22:49:50+01:00
Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i stanowi 69,1% mieszaniny. Obliczyć liczby masowe obu izotopów, jeżeli masa atomowa miedzi wynosi 63,55 u.

Dane:
mA=63,55 [u]
l.n.1 = 34
l.p = 29
%1=69,1 [%]

Obliczam liczbę masową pierwszego izotopu
Z1 = 34 + 29 = 63

Obliczam zawartość procentową drugiego izotopu
%2 = 100% - 69,1% - 30,9%

Obliczam masę drugie izotopu
mA = %1*A1 + %2*A2 / 100%
100%*mA = %1*A1 + %2*A2
100%*mA - %1*A1 = %2*A2
100%*mA - %1*A1 / %2= A2
A2 = 100%*mA - %1*A1 / %2
A2 = 100*63,55 - 69,1*63 / 30,9 [%*u - %*u / %] = 6355 - 4353,3 / 30,9 [%-u/%] = 2001,7/30,9 [u] = 65 [u]

Obliczam liczbę masową drugiego izotopu
Z2= A2 => Z2 = 65

Odp: Liczby masowe izotopów wynoszą 63 i 65.
1 5 1
2009-11-16T23:21:56+01:00
X - liczba masowa izotopu

0.691 ( 34 + 29) + 0.309 * x = 63,55

43,533 + 0.309 x = 63,55

x= (63,55 - 43,533) / 0.309

x = 64,78 ~~ 65

liczby masowe izotopow wynoszą:

65 i 63, ponieważ (34 + 29)
Najlepsza Odpowiedź!
  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-11-17T02:14:02+01:00
Dane :
Cu –I izotop miedzi , gdzie Z = 29 – liczba atomowa ,
A1 = 34 +29 = 63 – liczba masowa

Cu – II izotop miedzi – A2 – liczba masowa jest nie znana

mat = 63,55 u
m1 = 69,1% - zawartość procentowa pierwszego izotopu

m2 = 100% - 69,1% = 30,9 % - zawartość procentowa drugiego izotopu.

Korzystamy z zależności na średnią ważoną zawartości izotopów w
pierwiastku

mat = A1xm1 + A2 x m2/100%

63,35 = 69,1% x 63 + A2 x 30,9% / 100%

po obliczeniu A2 = 64,1
2 5 2