Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:44:48+01:00
Korzystamy z równania Clapeyrona i obliczamy liczbę moli wodorou która ma się wydzielić
pV=nRT
n=pV/RT

n=(120000*0,005)/(8,31*281)≈0,25 mol

Zapisujemy równanie reakcji:
H₂SO₄ + Zn → ZnSO₄ + H₂
Wszystkie reagenty są do siebie w stosunku molowym 1:1:1:1 więc należy zużyć 0,25 mol kwasu siarkowego(VI).

mH₂SO₄=n*M=0,25 mol*98 g/mol=24,5 g

Układamy proporcję:
24,5 g - 30%
x g - 100%
x≈82 g

Objętość roztworu kwasu:
V=m/d≈74 dm³

Wynik podpowiada mi, że gęstość powinna być w cm³ a nie dm³. Wtedy:
d=1,1 g/cm³
V≈74 cm³
1 5 1