Odpowiedzi

2011-06-16T01:31:46+02:00

mr - masa roztworu
ms - masa substancji
Cp - stężenie procentowe
mH2O - masa wody

DANE:
mr = 20g
Cp = 10%
mH2O = 5g
ms = ?

Skoro dolano wody (rozcieńczono) to oznacza, że na pewno stężenie musi być więcej niż to 10% dane w zadaniu.

Wzór na stężenie procentowe:
Cp = ms/mr * 100%

Najpierw trzeba wyznaczyć masę substancji (ms) ze wzoru na stężenie:
Cp = ms/mr * 100%   /*mr
Cp*mr = ms*100%   /:100%
Cp*mr/100% = ms

Tak więc teraz trzeba podstawić do wyznaczonego wzoru:
ms = 10%*20g/100%
ms = 2g

Wiemy już, że w roztworze znajdywały się 2g siarczanu(VI) miedzi(II). Jeśli dodane 5g wody to oznacza, że zmieniła się masa roztworu, ALE masa substancji nie uległa zmienie. Teraz podstawiamy do wzoru na stężenie procentowe:

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 2g/20g + 5gH2O * 100%
Cp = 2g/25g * 100%
Cp = 8%

Odp. Po dolaniu 5g wody do 20g 10% roztworu stężenie zmalało do 8% (czyli zmalało o 2%).